Kui õppemaksu ei ole tasutud õigele pangakontole ja pole lisatud viitenumbrit, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka Maksu- ja Tolliametile esitatavas deklaratsioonis ning tulumaks jääb tagastamata! Klubi ei vastuta andmete puudulikkuse eest, kui õppemaksu tasuja eksib või hilineb andmete esitamisega Õppemaksud

Õppemaksud

ÕPPEMAKSUD 2017/2018 ÕPPEAASTAL

 

Osakond

Õppemaks eur/kalendrikuus

* Õppemaks ilma KOV toetuseta

Suusatamine

35 eur

45 eur

Kergejõustik

40 eur

50 eur

Tennis

50 eur

60 eur

Ujumine

50 eur

60 eur

Kahevõistlus

25 eur

35 eur

Lauatennis

45 eur

55 eur

 * ÕPPEMAKS ILMA KOV TOETUSETA: kui õpilase eestkostja ei ole määranud sporditegevuse toetuse saajaks Nõmme Spordiklubi, või kohalik omavalitsus ei toeta õpilase sporditegevust Nõmme Spordiklubi kaudu, kehtivad 7-19 -aastasele õpilasele kõrgemad õppemaksud.

Tallinna, Viimsi või Harku valla elanik sisene lapse spordiklubi kinnitamiseks siit!

 

Õppemaksude tasumiseks on vaja sõlmida spordiklubiga leping, mida saate teha otse meie kodulehelt. Lepingu sõlmimise järgselt saadetakse teie poolt  märgitud e-meili aadressile õppemaksu arve.Õppemaksu arve saabub teie e-meilile järgmise kuu algul ( s.t. näiteks: novembrikuu eest saadetakse arve detsembrikuu algul).

Palume teil väga täpselt jälgida arve numbrit ja viitenumbrit,see on erinev võrreldes eelmise vanema arve numbriga.

Õppemaks tasutakse lepingu alusel järgneva kuu viieteistkümnendaks kuupäevaks Nõmme Spordiklubi kontole nr. EE551010220246819223) (septembri tasu tasutakse 15.oktoobriks jne.). NB! Ülekande tegemiseks on vajalik märkida arve peal olev viitenumber.

 

Õppetundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest. Pikemaajalise haiguse tõttu puudumise puhul järgitakse Kooli õppemaksude tasumise korras sätestatut.

Kohatasu kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. 2015/2016. aasta kohatasu on 15eur/kuu.

 

Õppemaksu reaalselt tasunud isik saab möödunud õppeaastal makstud õppemaksud oma tulust maha arvata. Selleks esitab klubi Maksu- ja Tolliametile vastava deklaratsioon. Kui õppemaksu ei ole tasutud õigele pangakontole ja pole lisatud viitenumbrit, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka Maksu- ja Tolliametile esitatavas deklaratsioonis ning tulumaks jääb tagastamata! Klubi ei vastuta andmete puudulikkuse eest, kui õppemaksu tasuja eksib või hilineb andmete esitamisega.

Nõmme Spordiklubi
Mittetulundusühing Nõmme Spordiklubi eesmärgid on kooliealistele noortele spordi ja kehakultuuri tutvustamine ja neis spordiharjumuste kasvatamine.

Spordialade kohta
Vaata lähemalt spordialade kohta kergejõustiku, tennise, lauatennise, ujumise, suusatamise sisulehtedelt.

Kurgjärve spordibaas
Hea koht suvepäevade pidamiseks. Majutamise võimalus 220-le inimesele, koos telkimisega kuni 2000. Saun, baar ja spordisaal. Saada broneering.

Kontaktandmed
Nõmme Spordiklubi, reg.nr. 80140599,
Külmallika 15A, 12617 Tallinn 
E-mail
Kontakttelefon (+372) 6 718 546

Veebiarendus aara.ee

Õppemaksud

Õppemaksud

ÕPPEMAKSUD 2017/2018 ÕPPEAASTAL Osakond Õppemaks eur/kalendrikuus * Õppemaks ilma KOV toetuseta Suusatamine 35 eur 45 eur Kergejõustik 40 eur 50 eur Tennis 50 eur 60 eur Ujumine 50 eur 60 eur Kahevõistlus 25 eur 35 eur Lauatennis 45 eur 55 eur * ÕPPEMAKS ILMA KOV TOETUSETA: kui õpilase eestkostja ei ole määranud sporditegevuse toetuse saajaks Nõmme Spordiklubi , või kohalik omavalitsus ei toeta õpilase sporditegevust Nõmme Spordiklubi kaudu, kehtivad 7-19 -aastasele õpilasele kõrgemad õppemaksud Tallinna, Viimsi või Harku valla elanik sisene lapse spordiklubi kinnitamiseks siit! Õppemaksude tasumiseks on vaja sõlmida spordiklubiga leping, mida saate teha otse meie kodulehelt

Õppemaksud

www.nommesk.ee © 2015 Nõmme Spordiklubi » Külmallika 15A, Tallinn